تماس با ما

 شماره تماس:7-02835270130

داخلی 295

آدرس:

استان قزوین، تاکستان، کیلومتر ۵ جاده همدان، نرسیده به سه راهی شامی شاپ، مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم انسانی. کدپستی:49479-34819

آدرس پست الکترونیکی:

iprm1397@gmail.com

 آدرس اینترنتی :

www.tiau.ac.ir

مدیر داخلی: راضیه هاشمی

r_hashemi85@yahoo.com

09399958331

 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

 

 

 


CAPTCHA Image