دوره و شماره: دوره 11، شماره 43 - شماره پیاپی 2، تابستان 1399، صفحه 1-451 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی

صفحه 1-24

حسن شمسینی غیاثوند؛ سعید جهانگیری


4. بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها

صفحه 71-99

شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی


5. بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه

صفحه 101-120

حسین کامرانی؛ بیژن عابدینی؛ محمد حسین رنجبر؛ فائق احمدی


6. اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

صفحه 121-155

سیاوش شربتی؛ عبادالله رستمی؛ سید محمد سید محمد اسدی نژاد


7. بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم

صفحه 157-179

وحید وزیری؛ محمد علی حاجی ده آبادی


8. نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز

صفحه 181-202

توحید وثوقی؛ مرتضی مرتضی ناجی زاده زواره؛ منصور رحمدل


10. بررسی انتقادی دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی

صفحه 227-239

نامدار بابایی؛ ولی الله انصاری؛ علی قربانی


12. بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

صفحه 265-279

سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی؛ مجتبی فرح بخش؛ شادی عظیم زاده؛ احمد رمضانی


17. خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

صفحه 365-382

سحر ایزدی؛ لیلا رئیسی؛ محمود جلالی