آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

   شورای حقوق ­بشر به­ عنوان رکن فرعی مجمع ­عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی­های شورای حقوق بشر می­توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره­ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به­ نظر می­رسد که شورا علیرغم تلاش­های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به­ عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می­توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع­ گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد.

کلیدواژه‌ها