نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین‌الملل عمومی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار مدعو گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

3 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، داشگاه تهران، ایران.

چکیده

رشد تکنولوژیک کشورهای درحال‌توسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهان‌گشته و مزیت‌های نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی‌شدن رقابت‌های تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعه‌یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی ‌آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی می‌باشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌المللی کشورهای درحال‌توسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها