تهدیدات اساسی در صلح و امنیت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

2 استاد یار گروه علوم سیاسی،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد شاهرود،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران

چکیده

امنیت جهانی دارای مبانی و چهارچوب­هایی می­باشد به طوریکه برای حفظ امنیت جهانی هرگونه تلاش امنیتی، در راستا و جهت حفاظت از ارزش های امنیت جهانی یا جلوگیری از تضعیف آن است. با فروپاشی نظام دو قطبی و تحول در نظام بین الملل مفهوم و مبانی امنیت جهانی دچار تحولاتی شد که تضعیف این مبانی تبعات بسیاری در پی داشت. در پرتو تحولات امنیت جهانی که بازیگرانی جدید از جمله افراد، سازمان‌­های غیردولتی، جنبش­های اجتماعی و هویت­ها وارد عرصه بین المللی شدند وحیطه تهدیدات امنیت جهانی گسترش یافت. در این مقاله ضمن توضیح مبانی و چهارچوب­های امنیت جهانی، تهدیدات مبانی امنیت جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا تبیینی مناسب از وضعیت امنیت جهانی و تهدیدات آن به­دست آید.

کلیدواژه‌ها