آگهی فوت

آگهی فوت

🔹دکتر ابومحمد عسگرخانی استاد بازنشسته روابط بین‌الملل دانشگاه تهران دارفانی را وداع گفت. 

 مرحوم عسگرخانی متولد سال ۱۳۳۰ دکترای روابط بین‌الملل را از دانشگاه کوئینز کانادا دریافت کرده و دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بود.

 ایشان در  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان نیز تدریس داشتند و باعث افتخار بود که یکی از اعضای هیئت تحریریه مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی بودند. 
مدیریت مجله این ضایعه درگذشت این استاد مبرز و گرانقدر را به خانواده ایشان و جامعه علمی کشور به ویژه دانش پژوهان علوم سیاسی و روابط بین الملل تسلیت عرض می‌کند.

روحش شاد و یادش گرامی