تماس با ما

 شماره تماس:7-02835270130

داخلی 295

 آدرس پست الکترونیکی:

iprm1398@gmail.com

 آدرس اینترنتی :

www.tiau.ac.ir

مدیر داخلی: راضیه هاشمی

r_hashemi85@yahoo.com

09399958331

 تماس جهت پیگیری صرفا در ساعت اداری

 

 

 


CAPTCHA Image