درباره نشریه

فصلنامه پژوهش­ های سیاسی و بین­ المللی از مقاله­ های علمی مربوط به موضوعات علوم سیاسی روابط بین­ الملل، مطالعات منطقه ­ای و حقوق بین­ الملل برای چاپ در فصلنامه استقبال می­کند که البته پس از بررسی و تأیید در هیأت تحریریه قابل چاپ خواهند بود. مقالات باید نتیجه نظریات و تحقیقات شخصی نویسنده(ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی منتشر نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه گردد و مقاله­ های تحقیقی و ترجمه­ هایی که به تأیید هیأت تحریریه رسیده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند نیز به طور محدود پذیرفته می­ شنود.