دوره و شماره: دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 2، آذر 1400، صفحه 1-439 (ویژه نامه ) 

مقاله پژوهشی

بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی

صفحه 1-20

محمود شفیع‌زاده؛ کرم جانی‌پور؛ محمد باقر عامرینیا


انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 67-83

محمدمهدی کاظمی‌مقدم؛ طیب افشارنیا؛ محمدتقی رضایی


بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

صفحه 85-109

بهمن مؤذن؛ رضا نجف بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله وری


بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق

صفحه 133-152

سید مجتبی حکیم؛ علی فقیهی؛ سید حسین ابراهیمیان


تاثیر نوسانات اقتصادی بر ثبات سیاسی کشور ایران

صفحه 191-208

خسرو مهرعلیان؛ بیت الله دیوسالار؛ فخراله مولائی


ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

صفحه 227-253

شروین زاهدمنش؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ محمد صادقی


بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری

صفحه 317-336

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیرالله پروین؛ احمد رنجبر


کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی

صفحه 401-422

کیومرث منجزی؛ شهرام محمدی؛ طیبه بیژنی؛ احمد فلاحی


آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی

صفحه 423-439

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاده؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری