دوره و شماره: دوره 12، شماره 48 - شماره پیاپی 2، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی

صفحه 1-20

محمود شفیع‌زاده؛ کرم جانی‌پور؛ محمد باقر عامرینیا


3. تبیین نقش سیاستگذاری دولت ها درایجاد وفاداری کارکنان سازمان های دولتی ایران

صفحه 1-25

محسن نورانی؛ رضا شعبان نژاد؛ بیت الله اکبری مقدم


4. انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 1-25

محمدمهدی کاظمی‌مقدم؛ طیب افشارنیا؛ محمدتقی رضایی


5. بررسی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

صفحه 1-25

بهمن مؤذن؛ رضا نجف بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله وری


7. بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق

صفحه 1-25

سید مجتبی حکیم؛ علی فقیهی؛ سید حسین ابراهیمیان


10. تاثیر نوسانات اقتصادی بر ثبات سیاسی کشور ایران

صفحه 1-25

خسرو مهرعلیان؛ بیت الله دیوسالار؛ فخراله مولائی


12. ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار

صفحه 1-25

شروین زاهدمنش؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ محمد صادقی


13. تبیین جامعه شناختی و سیاسی عوامل موثر بر خیانت زن به مرد در خانواده

صفحه 1-25

جواد درویش؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی


14. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی اشخاص

صفحه 1-25

فرزاد حیدری؛ علیرضا شریفی؛ محمد مولودی


17. بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری

صفحه 1-25

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیرالله پروین؛ احمد رنجبر


18. آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی

صفحه 1-25

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاده؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری


19. بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد

صفحه 1-25

حمید مروتی؛ سعید منصوری؛ احمد شمس


21. پیامدهای سیاسی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق ‌بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

صفحه 443-463

سید محمد میرساداتی؛ هادی شیرزاد؛ زهره نیک فرجام؛ کاوه خبیری؛ فریبا شایگان