دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، آذر 1400 
بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری

صفحه 21-40

منوچهر عبدالهی دهکی؛ الهه ابوالحسنی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ صمد قائم پناه


تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران

صفحه 41-59

حمیدرضا بهاری؛ بهمن کشاورز قاسم آباد؛ اصغر پرتوی؛ مهدی خوشخطی


تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018

صفحه 119-138

علی رضا رستم آقایی؛ عبدالعلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


تحزب در نگرش آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی

صفحه 185-204

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ خدایار مرتضوی اصل؛ سیدعطاء الله سینایی


اثرات تحریم‌ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 205-224

حجت الله قائدی بارده؛ سهراب صلاحی؛ خیرالله پروین


توصیف طرح تحول نظام سلامت از منظر فرآیند سیاست گذاری (نظریه مرحله ای)

صفحه 307-325

نصرت الله همتی؛ حسین تفضلی؛ حمید پیشگاه‌ هادیان؛ محمد علی خسروی


مقاله پژوهشی

امنیت غذایی در ایران و نظام حقوق بین الملل

صفحه 351-370

عباس سوری؛ علی محمد فلاح زاده؛ احمد مرکز مالمیری