دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، تابستان 1399، صفحه 1-425 

مقاله پژوهشی

1. تحول اقتصاد سیاسی بین الملل

صفحه 1-22

محسن جلیلوند


3. شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

صفحه 45-67

خورشید نجفی جویباری؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسداله اطهری سید اسداله اطهری؛ صمد قائم پناه


6. تاثیر فرهنگ ایرانی بر توسعه سیاسی

صفحه 113-131

سید محمدرضا موسوی؛ سید مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی؛ بهرام بیات


7. الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی

صفحه 133-161

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


8. بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری

صفحه 163-185

رسول علیزاده ساروکلایی؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ عباس مرادی


13. مبانی حقوقی تصمیم گیری های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 263-282

ایوب احمدی گندمانی؛ محمد صادقی؛ بابک باصری


17. عدالت به مثابه برابری اجتماعی

صفحه 343-363

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی


19. مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان)

صفحه 383-403

سید نورالدین سید نورالدین حیدری منش؛ عباس شیخ الاسلامی؛ مهدی شیدائیان


20. میانجیگری سازمانی در فرآیند صلح ایرلند شمالی

صفحه 405-425

زهرا معروفی؛ سید علی ربانی موسویان