دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی (اندیشه سیاسی)، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

بعد از انقلاب اسلامی جریان­های مختلف فکری- سیاسی شکل گرفتند. این جریان­ها در چهار دهه گذشته با توجه به مقتضیات داخلی و خارجی با دگردیسی در همه ابعاد از جمله نگرش به موضوعات روز همچون دموکراسی، حقوق بشر و.... مواجه بوده­اند. سوال اصلی این است که چه دلایلی باعث دگردیسی و گسست فکری جریان اصلاح­طلب به لیبرالیسم فرهنگی و اجتماعی شده است. جریان اصلاح طلب که تداوم جریان چپ اسلامی دهه ­های گذشته جمهوری اسلامی است با این سیر تحول معنایی مواجه بوده است. جریان اصلاح طلب به­ خصوص در دو دهه گذشته با توجه به تحولات داخلی همچون قشربندی جمعیتی، افق معنایی روشنفکران دینی، توسعه اقتصادی و  حضور زنان در سپهر عمومی و همچنین تحولات جهانی همچون امواج جدید دموکراسی، دموکراسی اجتماعی، گسترش لیبرالی دموکراسی و سبک زندگی نوین نگرش خود نسبت به همه عرصه­ها از جمله لیبرالیسم فرهنگی و دموکراسی اجتماعی تغییر داده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metamorphosis in Attitude Reformist Current to Socio-Cultural Liberalism

نویسندگان [English]

  • mahommad ansandoost 1
  • samad ghaempanah 2
  • hasan shamsini ghiasvand, 2
1 PhD Student in Political Science (Political Thought), Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran
چکیده [English]

Abstract:
After the Islamic Revolution, various intellectual-political factions were formed. In the last four decades, due to domestic and foreign needs, these factions have faced transformation in all dimensions including attitudes to current issues such as democracy, human rights, and women's rights. The main question of this research is: what are the reasons for the transformation of the reformist faction to cultural and social liberalism? The current reformist faction, which is a continuation of the Islamic left faction of the Islamic Republic in the past decades, has faced this semantic evolution. Reformist faction, especially in the last two decades due to internal developments such as demographic stratification, the semantic horizon of religious intellectuals, economic development and the presence of women in the public sphere, global developments such as the new waves of democracy, social democracy, the expansion of liberal democracy and the new lifestyle have changed their attitudes towards all areas, including cultural liberalism and social democracy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Political Faction
  • Reformists
  • Globalization
  • Cultural Liberalism