سازوکار ماهیت و صلاحیت های شورای عالی امنّیت ملّی با تاکید بر تصمیمات مربوط به فعالیت های هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران: نویسنده مسئول

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس با عراق از پیچیده‌ترین و سرنوشت‌سازترین بحران‌های بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. هدف قانونگذار اساسی از تأسیس‌ شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ در‌ حقیقت ایجاد مرکز تـخصصی و عالی جهت ایجاد وحدت رویه و اتخاذ سیاست­های کلان امنیتی همه جانبه بوده است. در واقع سوال اصلی این است؛ سازوکار ماهیت و صلاحیت-های شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات هسته­ای مبتنی بر چه مکانیزمی هست؟ بر اساس نتایج می­توان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی در شمار مراجع سیاستگذار قرار دارد و نیز با عنایت به اینکه ماهیت لفظی و اصطلاحی سیاست­گذاری ناظر بر تعیین خط مشی و محورهای کلی موجود در خصوص موضوعی معین می­باشد می­توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مصادیق اعمال صلاحیت مقرر در بند 1 اصل یکصد و هفتاد و ششم می­باشد.

کلیدواژه‌ها