امنیت داخلی و منافع منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه غرب آسیا (تحولات 2011 به بعد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

احسان یاری[1]-  دانش رضایی[2]
تاریخ دریافت: 22/3/1398-  تاریخ پذیرش: 14/6/1398
چکیده:
امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه ارزش­ های اساسی هستند که دولت­ها سعی دارند برای شهروندان خود تأمین نمایند. در منطقه­ی خاورمیانه به دلایلی همچون دولت- ملت­ سازی ضعیف، اقتصاد توسعه نیافته و رانتی، عدم بکارگیری حرفه ­ای علم و دانش و از همه مهمتر وابستگی به قدرت­ های بزرگ و نفوذ و دخالت­ های آنها در سیاست­ های منطقه، «مسأله امنیت» در راس مسائل منطقه قرار دارد، به طوری که معمای امنیت در منطقه­ی خاورمیانه در دهه­ اخیر کاملاً مشهود است. این منطقه طی سال­های اخیر به­ ویژه با چالش­ هایی هویتی مواجه بوده که نتایج و تهدیدهای گوناگون و تأثیرگذاری بر شرایط منطقه و جهان داشته است. جمهوری اسلامی ایران به دلیل جایگاه ژئواستراتژیک و ایدئولوژیک خود، یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه است که تحت تأثیر این تحولات قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه بر شاخص ­های امنیت داخلی و منافع منطقه ­ای جمهوری اسلامی ایران است. از­این­رو، در این پژوهش چگونگی تأثیر تحولات عراق، سوریه، یمن و ترکیه بر  امنیت داخلی و منافع منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران با دیدگاه سازه ­انگارانه مورد بررسی قرار ­گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه­ ای می­باشد.[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران: نویسنده مسئول
e.yari22@gmail.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی( گرایش مطالعات منطقه ای)، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 

کلیدواژه‌ها