بررسی دو گفتمان اصولگرایان و اعتدال‎گرایان و تاثیر آن بر روابط ایران و اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی دو گفتمان اصول­گرایان و اعتدالگرایان و تاثیر آن بر روابط ایران و اروپا
رحمت حاجی مینه[1]-اکرم صالحی[2]
چکیده:
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون کشورهای اروپایی علاقمند به برقراری روابط و استفاده از ظرفیت­های اقتصادی ایران بوده­اند هر چند در طول دهه­های گذشته روابط طرفین فراز و نشیب­های گوناگون اعم از خصمانه یا دوستانه را پشت سر گذاشته است اما نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا در مبادلات جهانی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم آورد. می‌توان گفت اتحادیه اروپا تنها سازمان بین‌الدولی در سطح جهان است که رابطه با آن به ‌اندازه رابطه با دولت‌های عضو آن سازمان دارای اهمیت است. در طول این مدت دولت‌های مختلف ایران بر اساس گفتمان‌های واقع ‌بینانه و آرمان‌گرایانه جهت‌گیری سیاست خارجی خود را با اتحادیه اروپا تنظیم کرده‌اند. یکی از ویژگی­‌های اصلی در سیاست خارجی ایران تلاش مداوم برای ایجاد توازن بین قدرت‌های بزرگ و یا همکاری با یکی در مقابل دیگری بوده است. این در حالی است که ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک از شرایط منحصر به‌ فرد بین‌المللی برخوردار است که سبب شده ایران همواره در کانون توجه قدرت‌های بزرگ قرار گیرد. از این رو این پژوهش در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان­های سیاست خارجی اصول­گرایان و اعتدال­گرایان چه تأثیری بر روابط ایران و اتحادیه اروپا داشته است؟ در پرتوی تحلیل گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصولگرایان و اعتدال گرایان منشاء بیشتر اختلافات ایران و اروپا پرونده هسته­ایی ایران بوده است اما با  تغییر فضای گفتمانی در ایران اغلب کشورهای اروپایی به برداشت جدیدی مبتنی بر همکاری متقابل دست یافته­اند.
واژگان کلیدی: سیاست خارجی، گفتمان، ایران، اتحادیه اروپا، اصول­گرایان، اعتدال­گرایان[1] - استادیار روابط بین­الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
hajrahmat@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری،  گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران (نویسنده مسئول)
 asalehi82@yahoo.com

کلیدواژه‌ها