سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال برجام و پیامدهای سیاسی- امنیتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال برجام و پیامدهای سیاسی- امنیتی آن
دکتر احسان یاری[1]
 
چکیده:
با روی کارآمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده به عنوان رییس جمهور منتخب، پیش بینی­ها از ایجاد تغییرات گسترده در روش­های سیاست­های خارجی این کشور نسبت به برخی از مسایل از جمله برجام حکایت دارد. تهدیدات ترامپ به پاره کردن و اختلال در اجرای برجام، موجب نگرانی­های گسترده در مورد استمرار کارکرد این سند راهبردی بین­المللی شده است. این مقاله با بررسی تاثیرات روی کارآمدن ترامپ بر روی برجام از منظر نظام امنیتی داخلی ایالات متحده، نظام امنیت بین­المللی و نظام امنیت داخلی ج.ا.ایران به این پرسش پاسخ داده است که روی کارآمدن ترامپ و سیاست وی در مورد برجام، چه تأثیرات و پیامدهایی از ابعاد سیاسی- امنیتی بر جای خواهد گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که روی کارآمدن ترامپ تاثیراتی چون انشقاق در انسجام ملی در آمریکا نسبت به سیاست­های منطقه­ای و بین­المللی ج.ا.ایران، احتمال مسئول تلقی شدن ترامپ از منظر حقوق داخلی ایالات متحده، امکان اعمال تحریم­های بیشتر در سایر زمینه­ها علیه ج.ا.ایران، تلاش برای تحمیل برجام دو و سه بر ج.ا.ایران،... در پایان، راهکارهایی نیز برای جلوگیری از ایجاد اخلال در برجام توسط ترامپ پیشنهاد شده است که عبارتند از: استفاده از ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده از ظرفیت­های داخلی ج.ا.ایران، توسل به کمیسیون حل و فصل اختلافات برجام و بهره گیری از تضاد نسبی منافع میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا.
واژگان کلیدی: ترامپ، برجام، ج.ا.ایران، ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت.
 [1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
e.yari22@gmail.com

کلیدواژه‌ها