دلایل استمرار منازعه میان ایران و عربستان در بحران بحرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دلایل استمرار منازعه میان ایران و عربستان در بحران بحرین
مهدی هدایتی[1]- دانیال رضاپور[2]- مریم قاضیانی[3]
چکیده:
بحرین یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر شرایط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین تحت فشار تحولات رخ داده مرسوم به بیداری اسلامی(بهار عربی) در منطقه غرب آسیا است. با این وجود، ایران و عربستان با توجه به اهداف، منافع و ملاحظات خاص و متفاوت خود در قبال تحولات بحرین، رویکردهای فعالانه و  متعارضی را در قبال این بحران اتخاذ کرده­اند. عربستان که تمایلات و توانایی­های ویژه ای دارد برای آنکه از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش­های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. از این رو سوال اصلی مقاله اینگونه بیان می­شود: که دلایل تشدید و استمرار تقابل ایران و عربستان بعد از بهار عربی در بحرین چیست؟ فرضیه موقت ما هم با بهره­گیری از موازنه تهدید اینگونه بیان می­شود که با توجه به نفوذ ایران در شیعیان بحرین و به خطر افتادن موقعیت ژئوپلیتیک عربستان و بحرین، کشور عربستان خواهان تحکیم روابط خود با خانواده آل خلیفه حتی به رغم سرکوب مخالفت­های مدنی بحرین می باشد. در قسمت اصلی این مقاله بَعد از تقسیم­بندی متغیرهای تهدید ساز رهبری عربستان از سوی ایران، به تبیین درگیری های دو کشور در بحرین  پرداخته می­شود.
واژگان کلیدی: ایران، عربستان، بحرین، موازنه تهدید، غرب آسیا[1] -  استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
Mehdi.hedayati88@gmail.com


[2] - دانشجوی دکتری، روابط بین­الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
danyalrezapoor@gmail.com


[3] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین­الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
m.ghazyani.ja@gmail.com

کلیدواژه‌ها