نقد کتاب- مبانی جهانی شدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 نقد و بررسی کتاب از:
بررسی کتاب از:
دکتر سید علی اصغر ترابی[1]
 عنوان اصلی کتاب
GLOBALIZATION: THE ESSENTIALS
معرفی و نقد کتاب
مبانی جهانی شدن
نویسنده: جرج ریتزر  ناشر: John Wiley & Sons Ltd سال نشر:  2011 میلادی
 
مقدمه:
پس از جنگ سرد، جهان وارد پارادایم جدیدی گردید که به نام جهانی شدن* نامیده شده است. در حال حاضر جهانی شدن یکی از مهمترین مسائل پیش روی  بشر شده است. جهانی شدن به خودی خود پدیده پیچیده­ای است که نیروها و اثرات زیادی دارد. در واقع  جهانی  شدن  همان درهم فشرده شدن زمان و مکان در دوران ما است. واژه جهانی شدن نخستین بار برای طرح تحولاتی که در عرصه اقتصادی پدید آمد به کار گرفته شد اما این پدیده امروزه همه زوایای زندگی  بشر را در بر می­گیرد. این پارادایم اندیشمندان زیادی را بر  آن داشت تا در این باره پژوهش­های متععدی را به انجام رسانده و ماحصل زحمات خود را به صورت کتاب درآورند. جرج رِتزر از جمله نویسندگانی است که  در این زمینه نگارشات فراوانی دارد.[1] - دکترای تخصصی، روابط بین الملل، دانشکده الهیات حقوق و علوم سیاسی, دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a.torabi635@gmail.com


* - Globalization