روابط ایران و سوریه در پرتو مبارزه با داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پ
روابط ایران و سوریه در پرتو مبارزه با داعش
پوران مرادی[1]-  دکتر مهدی ذاکریان[2]- دکتر کیهان برزگر[3]
چکیده:
در سال­های اخیر مقابله با داعش جنبه و ابعاد جهانی به خود گرفته است اما به نظر می­رسد، تعامل و همکاری ایران و سوریه دارای اهمیت بالایی می­باشد که در این پژوهش رابطه همکاری ایران و سوریه به ویژه مقابله با داعش مورد بررسی قرار می­گیرد. همکاری­هایی بین­المللی در سه سطح: اتفاق، ائتلاف و اتحاد نمود پیدا می­کند. هر چند هر سه مفهوم در ادبیات روابط بین­الملل بجای یکدیگر بکار می­روند، اما بنظر می­رسد میان این سه مفهوم در ارتباط با دامنه  گستردگی شان می­بایست تمایز قائل شد. رابطه ایران و سوریه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بخصوص در دو مقطع زمانی: 1) مقطع زمانی جنگ عراق علیه ایران 2) بعد از تحولات و ناآرامی­های اخیر سوریه بر پایه همکاری بین دو کشور تعریف شده است. این همکاری نوعی اتحاد سازی میان دو کشور را به نمایش گذاشته است، بگونه­ای که جمهوری اسلامی ایران به رغم تفاوتهای ایدئولوژیک با حکومت بعث سوریه اقدام به ایجاد نوعی اتحاد استراتژیک با این کشور نموده است. به میزانی که حوادث سوریه ابعادی گسترده تر و جهانی یافته است و همکاری و اتحاد میان ایران و سوریه نیز تقویت شده است. بنابراین این پژوهش ابتدا به تعریف و بررسی نظریه اتحاد و سپس به چرایی و مبانی شکل گیری اتحاد میان ایران و سوریه می­پردازد و سعی می­شود وجوه تمایز میان اتحاد و مفاهیم مرتبط با آن مانند اتفاق و ائتلاف و ویژگی­های هریک مورد بررسی قرار گیرد.[1] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
Moradipouran75@gmail,com   


[2] - عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول)


[3] - عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها