بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه(با تاکید بر کشور عراق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه
(با تاکید بر کشور عراق)
طاهر حیدرزاده[1]- دکتر حمیدرضا جمالی[2]- محمدغلامی[3]
چکیده:     
هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه به ویژه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و انسانی بسیاری گردیده است. خطرات ریزگردها بر سلامت، بهداشت و اثرات و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را در پی داشته است. وجود قوانین مستقیم و الزام‌آور منطقه‌ای که به طور مطلق به این چالش منطقه‌ای بپردازد، به شدت احساس می‌شود. چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشأ اصلی ریزگردهای ایران، خارجی و بیشتر از سوی کشورهای عراق، اردن، سوریه و عربستان می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی قواعد حقوقی افزایش پدیده‌ ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه به خصوص عراق است. اما متاسفانه حتی در قالب عذرخواهی رسمی یا تأیید نقض تعهد که شاید تحت‌الشعاع مسائل سیاسی باشد تا کنون اقدامی عملی انجام نداده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در مجامع بین‌المللی به عنوان دولت مورد خسارت ناشی از پدیده‌ ریزگردها اقدام مؤثری انجام نداده است[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد، روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، واحد شهرضا، ایران
taherheidarzadeh2017@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیأت علمی، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، واحد شهرضا، ایران
hamidrezajamali1966@gmail.com


[3]- دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
infogholami85@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها