بحران اوکراین : استراتژی چین و روسیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بحران اوکراین: استراتژی چین و روسیه
هانیه حسینی1- دکتر بهزاد شاهنده2-
این پژوهش به بررسی استراتژی چین در قبال بحران اوکراین می­پردازد، چین در طی سال­های اخیر نقش شایانی در عرصه بین­المللی داشته است و در بحران اوکراین تاکید به تلاش طرفین برای دستیابی به یک راه حل سیاسی و دیپلماسی کرده است. اولویت اصلی چین تحقق اهداف اقتصادی است و تلاش دارد از خود تصویری ارائه دهد که بتواند با همه مناطق جهان همکاری اقتصادی نماید. از سوی دیگر، چین در پی هدف بسیار مهم «ظهور مسالمت‌آمیز» دریافته است که پیشرفت و قدرتمند شدنش در گرو همکاری با غرب و ایالات متحده است و با این هدف، سیاست همکاری با غرب را پیشه کرده و از نوعی چندجانبه‌گرایی که حاوی امتیازات اقتصادی در بیرون از منطقه و امتیازات سیاسی و امنیتی در درون منطقه باشد، حمایت می‌کند. چین و روسیه مجبور به توسعه استراتژی آسیایی و منطقه­ای خود هستند. در قالب این استراتژی روسیه توجه بیشتری به همکاری و مشارکت با چین خواهد داشت. در این تحقیق از روش پژوهشی گردآوری داده­ها و از روش کتابخانه­ای و مشاهده اسناد و مدارک استفاده می­شود. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بحران اوکراین باعث نزدیکی استراتژیکی و اقتصادی بیش از پیش روسیه به چین برحسب منافع و مناطق نفوذ مشترک و متعارض دوکشور شده است.[1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه روابط بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
Haniyeh.hoseini2005@gmail.com                                                                                                                                     

[2] -  عضو هیات علمی مدعو، گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران (نویسنده مسئول) . shahandeh2001@yahoo.com 
  
                                                                                                     

کلیدواژه‌ها