عوامل موثر در گسترش روابط ایران و عمان در دهه اخیر(94-1384)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حسن تاریوردی-دکتر صمد قائم پناه    
ایران و عمان  همواره در طول چند دهه اخیر چه قبل از انقلاب ایران (سرکوب شورشیان ظفار مخالف سلطان قابوس عمان توسط ایران)و چه بعد از انقلاب (اعلام بی طرفی عمان از همراهی با صدام و شورای همکاری خلیج فارس در جنگ علیه ایران) روابطی مثبت و سازنده داشته اند ودو کشور با وجود داشتن روابط همسایگی وموقعیت جغرافیایی نقشی تعیین کننده در امنیت خلیج فارس را دارند .مناسبات تاریخی دو کشور در گذشته و در دوره معاصر و اهمیت خاصی که کشور عمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه داشته وعواملی همچون نقش استراتژیک تنگه هرمز و هسته ای شدن ایران وپیوستگی جغرافیایی و انرژی گاز و منافع متقابل و مشترک فرهنگی و اقتصادی که در روابط ایران و عمان موثر بوده، روابط دو کشور را در شرایط خاص و مهم قرارداده ، تنگه هرمز به عنوان گذرگاه استراتژیکی دنیا توانسته در تامین روابط اقتصادی و نظامی دوکشور نقش مهم وحیاتی داشته و تنها راه مبادلات تجاری عمان با کشورهای جنوب خلیج فارس می باشد  و دفاع از این تنگه و نظارت بر تردد دریایی بنا بر موافقت نامه 1974 به طور مشترک بین ایران و عمان قرار داده شده است . عمان با سیاست میانجیگری خود توانسته تا در موضوعات مهمی همچون توافق هسته ای ایران و غیره به لحاظ دیپلماتیک نقش موثری در روابط دوکشورداشته است

کلیدواژه‌ها