بررسی جایگاه رهبری و اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مردم‌سالاری دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در تفکر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مردم‌سالاری دینی اصولی دارد که با آن اصول شناخته می‌شود (حاکمیت‌الهی، آرمان‌گرایی، شایستگی و...). رهبر انقلاب رسیدگی به امور مردم، رفاه و حل مشکلات آنان را در چنین نظامی یک اصل مهم دانسته و تأکید دارند که در چنین نظامی رضایت مخلوق منجر به رضایت خالق می‌شود. ایشان مردم­سالاری دینی را هدیه امام خمینی(ره) می‌دانند. اندیشه سیاسی رهبری در خصوص مردم­سالاری دینی، حاکمیت را از آن خداوند دانسته و مردم را تصمیم‌گیران سرنوشت اداره کشور می‌داند و دخالت مردم در امر حکومت را نشئت گرفته از حق الهی آن‌ها به شمار می‌آورد

کلیدواژه‌ها