دلایل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان بر اساس نظریه کرین برینتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر از چارچوب نظری کرین بریتون در کتاب «کالبد شکافی چهار انقلاب» استفاده شده است. کرین برینتون در طرح خود، جامعه در حال انقلاب را به یک بیمار تب­دار تشبیه کرده است و سعی بر آن دارد که مسیر روند بهبودی این بیمار را به تصویر بکشد و در این زمینه یک چارچوب علمی با بررسی چهار انقلاب بزرگ دنیا (انقلاب فرانسه، انگلستان، امریکا و روسیه) ارائه داده است. نظریه وی در زمان خود بسیار مورد استقبال سیاست شناسان و نظریه­پردازان قرارگرفت. زیرا ابتکاری تازه و نقاط قوتی در آن نهفته بود. تحلیل وی از دوران انقلاب و به قدرت رسیدن میانه روها و نهایتاً قدرت­گیری تندروها و دوران ترمیدور- هرچند خالی از اشکال نیست اما تا حدودی می­توان گفت اکثر انقلاب­های بزرگ دنیا از جمله انقلاب اسلامی ایران را می­توان بر اساس آن تحلیل کرد

کلیدواژه‌ها