بررسی عملکرد حزب عدالت و توسعه بر روابط دو جانبه و منطقه ای ترکیه و ایران(2003-2012)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روابط دوجانبه ایران و ترکیه با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی در سال 2003 به طور اساسی تغییر یافت. "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، در قالب تلفیق سیاسیت نگاه به شرق و نگاه به غرب سعی می کند با توجه به منافع ملی برای بدست آوردن مناطق تازه نفوذ و گسترش قدرت اقتصادی خود قدم بردارد. در این میان نگاه ترکیه به ایران شامل منافع گسترده اقتصادی و بهبود روابط سیاسی است. در سطح منطقه ای نیز همکاری ایران و ترکیه می­تواند منجر به بهبود روابط ایران با قدرت های فرا منطقه ای شود

کلیدواژه‌ها