بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دهه 1990 و پس از آن مصادف با انقلاب اطلاعات و تفوق یافتن فناوری اطلاعات در زندگی انسان­ها بوده است. در این دوره که شاهد استفاده گسترده از ابزار اینترنت و شبکه­های مجازی و اجتماعی هستیم، به تدریج گردش اطلاعات در میان گروه­های اجتماعی افزایش می­یابد، تبادل افکار صورت می­گیرد و همسویی و هم نظری بین آنان به ویژه اقشار جوان رشد بی­سابقه ای می­یابد. همین امر به گسترش مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می­انجامد که نمونه بارز آن در تحولات جهان عرب طی سال­های 2014-2011 ظهور می­یابد. مقاله حاضر نقش اینترنت را بر تحولات مصر مورد بحث و بررسی قرار می­دهد

کلیدواژه‌ها