دیپلماسی رسانه ای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی عمومی نوین و پیدایش مفاهیمی چون دیپلماسی رسانه ای، جنگ نرم و افکار عمومی و تأثیر آنها در قدرت مانور یک کشور در کشور هدف، شناخت، آسیب شناسی و توجه به نقش سازمان معظمی چون صدا و سیمای جهوری اسلامی ایران به منظور استفاده از این ابزارها در راستای منافع ملی کشور امری لازم و ضروری به نظر می­رسد. از این رو در مقاله حاضر به معرفی این ابزارها و نقش رسانه­ای صدا و سیما و رویکردهای دیپلماسی رسانه­ای آن سازمان در دیپلماسی عمومی نوین، با توجه به افق رسانه ملی و اهداف دیپلماسی رسانه­ای و نقش آن در ارتقاء پرستیژ ملی می­پردازیم

کلیدواژه‌ها