نقش قدرتهای بزرگ در خطوط انتقال انرژی درکشور جمهوری آذربایجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کشورهای آسیای مرکزی و من جمله کشور جمهوری آذربایجان، در خشکی محصور بوده و برای راهیابی به دریای آزاد به همسایگان خود نیازمند هستند. لذا این جمهوری­های تازه استقلال یافته برای انتقال نفت و گاز خود می­باید از طریق لوله گذاری اقدام نمایند و با ایجاد خطوط لوله، نفت و گاز خود را به دریای آزاد برسانند. صنعت نفت آذربایجان با ساخت خط لوله نفت باکو_تفلیس_جیحان(BTC-Baku-Tbilisi-Ceyhan) دگرگون شد و این خط لوله پتانسیل­های نفت این کشور برای صادرات را متحول کرده است. این کشور به طور عمده صادر کننده نفت خام و میعانات گازی است و در بخش فرآورده­های نفتی نیز، صادرات اندکی انجام می­دهد

کلیدواژه‌ها