بررسی دیدگاه های بنیادگرایی یهودی و احزاب اسرائیل در موضوع دولت مستقل فلسطینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله حاضر در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه، که موضوع فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی و بررسی یکی از ریشه­های به وجود آورنده بحران منطقه خاورمیانه، که همان بنیادگرایی یهودی و نوع نگاه و دیدگاه­های خاص آنان به سرزمین فلسطین می­باشد بیش از 60 سال است که منطقه خاورمیانه را با بحران مواجه نموده است. در این میان توجه به آراء و اندیشه­های موسسین و بنیان­گذاران این رژیم در پیدایش مناقشه مزبور و شدت بخشیدن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است، نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال می­باشد که دیدگاه­های احزاب و بنیادگرایان یهودی چه تاثیری بر شکل­گیری دولت مستقل فلسطینی دارد و فرضیه­ای که آن را به آزمون می­گذاریم این است که احزاب و بنیادگرایان یهودی به دلیل اعتقاد و تعلق ذاتی به کل سرزمین فلسطین و مخالفت با واگذاری بخشی از آن به فلسطینی­ها، شکل­گیری دولت فلسطینی را با چالش­های عدیده­ای مواجه نموده است

کلیدواژه‌ها