تاثیرسیاست‌های جنگ نرم آمریکا برتنش‌های قومیتی در ایران با تاکید بر دوره 2014 تا 2004

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

خاورمیانه از دیرباز حائز اهمیت فراوان بوده است اما امروزه به دلیل مسائل متعدد ازجمله وجود اقوام و گروه­های مختلف و وجود ذخایر عظیم طبیعی به ویژه نفت، موقعیت و اهمیت این منطقه دوچندان شده است، ایالات متحده آمریکا با استفاده از قدرت نرم خود در منطقه خاورمیانه به مقابله با جمهوری اسلامی در سطح منطقه­ای می­پردازد و سعی در تضعیف قدرت مانور جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه دارد و فضاهای اقتصادی و تهاجم فرهنگی، به مصابه عاملی بازدارنده در توسعه عمل نموده و روند تغییرات را کندتر کرده است و طبیعی است که توسعه باید ابتدا در ذهن انسان­ها شکل گیرد و زمینه آگاهی­های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برای انسان­ها فراهم سازد، لذا به نظر می­رسد رابطه عمیقی بین توسعه نیافتگی و تنش­های قومی موجود، برقرار است که با توجه به فرهنگ سنتی و آرمان­های مردم و همچنین تغییرات مداوم اوضای جهانی، لازم است مساله عمیقاً مورد بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها