دسته بندی نظریات توسعه اقتصادی از منظر برابری و قائل بودن به منافع تجارت متقابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه اقتصاد توسعه را یک شاخه تحقیقاتی می‌دانند که از یک سو با تفسیر فرآیند تخصیص منابع و تحول اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته سر و کار دارد؛ و از سوی دیگر توصیه­های علمی برای نیل به توسعه اقتصادی را رد بر می‌گیرد (که این توصیه­ها شامل انتخاب استراتژی توسعه و سیاست­های مترتب بر آن نیز می‌شود.) این نوشتار بر آن است تا به شرح دیدگاه­های اصلی در مطالعه توسعه اقتصادی پرداخته و چارچوب­های فکری مسلط بر جریان نظریه پردازی توسعه را که پس از استقرار هسته نظری، الهام بخش توسعه کاربردی و نظری فزون­تری بوده­اند را مورد کنکاش قرار دهد. در این نوشتار، برای آنکه درک درستی از نظریات ایجاد شود، ابتدا مجموعه شرایط و زمینه­های شکل­گیری نظریات توسعه به شکلی مختصر، در بخش اول بیان شده است. سپس پارادایم­هایی بررسی خواهد شد که به روشنی، باورها، ارزش­ها ، ادراکات و روش شناسی آن مشخص بوده و توانسته باشد پشتیبانی گروه زیادی از اعضای مکاتب اقتصادی را به دست آورد

کلیدواژه‌ها