عوامل منطقه ای و بین المللی، مانعی برای تحقق دموکراسی در مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مصر به عنوان یکی از مهم­ترین کشورهای عربی خاورمیانه و جهان نقش مهمی در مناسبات منطقه­ای و بین­المللی ایفا می­کند. تحولات داخلی در مصر و سرنگونی حکومت مبارک، نشانگر آغاز مرحله جدیدی در حیات سیاسی مصر است که ساختار و فضای سیاسی داخلی و بین­المللی آن کشور را با دگرگونی­هایی هرچند متفاوت روبرو می­کند. این مقاله سعی دارد به این موضوع بپردازد، که مصر با چه موانع و مشکلاتی در محیط بین­المللی روبروست که اجازه نمی­دهند این کشور به سمت یک حکومت دموکراتیک و یا یک جامعه دموکراتیک گام بردارد. هدف این پژوهش تعیین موانع و مشکلاتی است که بر سر راه دموکراتیزاسیون شدن مصر در محیط بین­الملل وجود دارد. سوال اساسی این است که چه عواملی در محیط بین­الملل از تحقق دموکراسی در مصر پیشگیری می­کنند؟ و فرضیه عبارت است از اینکه مصر به دلیل نقش ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و جایگاه والا در جهان عرب و همچنین به دلیل اینکه متحد اصلی و کلیدی ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی است از رشد و نمو دموکراسی در آن پیشگیری می­گردد.

کلیدواژه‌ها