نگاهی به نقش ایالات متحده آمریکا در امنیتی‌سازی برنامه هسته ای ایران با تمرکز بر دولت آقای دکتر احمدی نژاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از نظر نگارنده این مقاله، مکتب کپنهاگ و مفهوم امنیتی سازی منبعث از آن، در میان مکاتب و نظریه­های مختلف امنیت بین­المللی، بیشترین قابلیت نظری را جهت تبیین روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به ویژه در خصوص مناقشه اتمی موجود، داراست. مکتب کپنهاگ نه تنها دامنه تعریف امنیت را به حوزه­های غیرنظامی گسترش می­دهد، بلکه همزمان محدودیت­های تحلیلی برای آن قائل می­شود. هدف این مکتب ایجاد چارجوبی برای تعریف صرف و یا مشخص سازی عناصر اصلی امنیت نیست، بلکه به دنبال این امر می­باشد که چگونه امنیت از طریف فرآیندهای بین­الاذهانی معنا می­یابد و چه بازیگرانی در ساخت اجتماعی امنیت سهیم هستند. بر اساس تحلیل ارائه شده، به نظر می رسد که سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در میان سایر عوامل، با دست گذاشتن بر وجوه اختلاف میان ایران و غرب، و اصطلاحأ پیگیری سیاستی تهاجمی علیه اسرائیل و آمریکا، ناخواسته به امنیتی کردن برنامه هسته­ای ایران نیز کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها