تاثیرات حضور اسرائیل در آسیای میانه و قفقاز بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اسرائیل از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی و تبلیغی تهدیدی مستقیم بر ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. در حال حاضر هم بالفعل­ترین شکل تهدید اسرائیل، تهدیدهای تبلیغی است که همواره توأم با جنگ روانی بر ضد ایران بوده است. اسرائیل به عنوان یکی از قدرت­های فرامنطقه­ای بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن­گوریون و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز، تمایلی جدی به حضور در این منطقه را از خود نشان داده است. مسئله حائز اهمیت در این میان، قرار گرفتن این منطقه در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران و تعارضات شدید هویتی- ایدئولوژیکی این کشور با اسرائیل می­باشد. بر این اساس مقاله حاضر با بهره­گیری از نظریه بازی­ها در روابط بین­الملل به بررسی تعاملات ایران و اسرائیل در منطقه قفقاز می­پردازد و با تجزیه و تحلیل مراتب این تعاملات روابط بین دو کشور را  به مثابه یک بازی برد و باخت تلقی می­کند.

کلیدواژه‌ها