راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

وقوع انقلاب­ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه­ای رویکردهای متفاوتی را در منطقه خاورمیانه اتخاذ نمایند موضوعی که روسیه به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشته است. نگرانی از افزایش حضور آمریکا در منطقه و تسری این جریان به منطقه اوراسیا، باعث شده است که روسیه سیاست تقابل با غرب و حمایت از دولت­های حاکم را دنبال نماید. با توجه به این مهم، در مقاله حاضر تلاش شده است جهت­گیری­ها و راهبردهای روسیه در بحران سوریه در قالب چارچوب مفهومی واقع­گرایی تدافعی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و پرسش اصلی این است که از آغاز بحران سوریه تاکنون، فدراسیون روسیه چگونه با آن روبرو شده است؟ و فرضیه ما این است که فدراسیون روسیه به علت داشتن منافع مختلفی به ویژه منافع امنیتی و نظامی تلاش کرده است تا حد امکان با حمایت­های سیاسی و بعضاً نظامی از سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به دست معارضان تحت حمایت محور غربی عربی جلوگیری کند

کلیدواژه‌ها