راهکارهای مقابله با پدیده تروریسم تکفیری در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از جریان‌هایی که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از تحولات خیزش عربی نقش بسزایی در سیاست‌های منطقۀ خاورمیانه ایفا کرده و هر روز بر دامنه گسترش نفوذ آن در منطقه افزوده می‌شود، جریان‌های سلفی‌گری تکفیری تروریستی است. تازه‌ترین تحولات گروه‌های تکفیری تروریستی به رویدادهای موسوم به "خیزش عربی" باز می‌گردد که نمونه‌های بارز آن در غالب "دولت اسلامی عراق" یا "دولت خلافت اسلامی" معروف به "داعش" در عراق و سوریه نمود یافته است. هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش است که برای داعش و سایر گروه‌های تکفیری تروریستی در عراق و سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه که در حال فعالیت هستند، چه راهکارهای می­توان برای مقابله با آن‌ها متصور شد؟ در مقام پاسخ باید گفت، در گام نخست جامعه بین‌المللی باید بر روی تعریف دقیق و مشخص از تروریسم به توافق برسند و یک رویکرد یکپارچه بین­المللی در مبارزه با تروریسم تکفیری اتخاد کنند؛ پدیدۀ تروریسم و تروریسم تکفیری را به صورت دقیق در قوانین داخلی و بین­المللی جرم­انگاری کنند

کلیدواژه‌ها