بررسی نقش عملکرد قطر و ترکیه در جنگ اخیر غزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

جنگ سوم غزه، واکنش­های منطقه­ای و حمایت­های مساعدی را از سوی قدرت­های با نفوذ منطقه­ای به دنبال داشت. همگرایی ترکیه و قطر در مسائل مختلف منطقه­ای از جمله فلسطین در قالب گرایش­های اخوانی آنها قابل بررسی است. در این نوشتار به این پرسش پرداخته می­شود که قطر و ترکیه در حمایت از مقاومت فلسطین چه نقشی در جنگ اخیر غزه ایفا کرده­اند؟ در باب این سوال چنین استدالال می­شود که هر چند ترکیه و قطر سعی در حل مناقشه و ارائه آتش بس داشتند ولیکن در راستای اهداف استراتژیک خود در کنار اسراییل و آمریکا و تنها با اتخاذ سیاست اعلانی در قالب اهداف تاکتیکی قدم برداشتند و از این بحران برای عملیاتی کردن سیاست­های خود جهت تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقه­ای و  بین­المللی استفاده کرده­اند

کلیدواژه‌ها