اسلام و دموکراسی ( نسبت سنجی اسلام و دموکراسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

رابطه اسلام و دموکراسی «نسبت سنجی اسلام و دموکراسی» از آن جهت حائز اهمیت است که به مفهوم مقبولیت و مشروعیت از دیدگاه اسلام و غرب می­پردازد که یکی از دغدغه‌های نخبگان سیاسی، سیاست مداران و دولت مردان هر نظام سیاسی می‌باشد از این رو تبیین و طراحی مدلی برای حکومت اسلامی با دیگر حکومت­ها می­باشد، سئوال اصلی این است که چه رابطه­ای میان تعریف مفاهیم اسلام با مفاهیم دموکراسی وجود دارد؟ بر همین اساس فرضیه‌ای که در پژوهش بیان شده این است که با توجه به برداشت‌ها و تعاریف هر یک، تفاوت­هایی اساسی بین آنها وجود دارد

کلیدواژه‌ها