کلیدواژه‌ها = حکمرانی خوب
بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 135-160

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر


بررسی نظام حزبی در اقلیم کردستان عراق از منظر جامعه منشوری فردریگز

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 169-190

رحمت حاجی مینه؛ ارسلان عبدالله پور