کلیدواژه‌ها = عدالت
نگاهی تطبیقی به اصول و مفروضات عدالت از دیدگاه امام علی(ع) و لیبرالیسم

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 373-392

نوذر خزایی؛ بهروز دیلم‌صالحی؛ کمال پولادی


بررسی تاثیر عدالت اداری در تحقق دولت مطلوب در نظام حقوقی ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 45-60

آرش کاظمی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی


بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعدیل خسارت‌های گزاف توافقی ناشی از نقض قرارداد

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 351-369

علی هراتیان نژادی؛ بختیار عباسلو؛ مهدی منتظر؛ میترا ضرابی


بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 133-152

سید مجتبی حکیم؛ علی فقیهی؛ سید حسین ابراهیمیان


تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی


بررسی جایگاه انصاف در دادسرای طرفین اختلاف و میانجیگری منفعتی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 283-298

میثم سرحدی راد؛ مصطفی اربابی