کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 1-24

محمد انسان دوست؛ صمد قائم پناه؛ حسن شمسینی غیاثوند


تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی


بررسی تاثیرات کرونا بر سیاست خارجی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 1-24

حسن شمسینی غیاثوند؛ سعید جهانگیری


منافع ملی در چشم انداز نظری

دوره 8، شماره 30، فروردین 1396، صفحه 125-149