نویسنده = �������������� ����������
پیامدهای سیاسی و اجتماعی موثر بر رضایتمندی جانبازان حقوق ‌بگیر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 379-399

سید محمد میرساداتی؛ هادی شیرزاد؛ زهره نیک فرجام؛ کاوه خبیری؛ فریبا شایگان