نویسنده = ������������ ������������
واکاوی دلایل دگردیسی راهبردهای امریکا به تحولات خاورمیانه در دوره اوباما

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 85-111

داریوش شاه بهرامی؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی