نویسنده = ������������ ��������
تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 69-89

صادق دانشور؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی


واکاوی دلایل دگردیسی راهبردهای امریکا به تحولات خاورمیانه در دوره اوباما

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 85-111

داریوش شاه بهرامی؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


نقش روشنفکران ایرانی نسل سوم در شکل‌گیری ایدئولوژی انقلابی انقلاب اسلامی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 347-382

جهانشاه شکربیگی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی