نویسنده = ������������ ������������������ ��������
جایگاه آزادی در فلسفه سیاسی آیزایا برلین

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

سهیلا نادری زرنه؛ محمد توحیدفام؛ احمد بخشایش اردستانی؛ علی اکبر امینی