نویسنده = �������������� ��������������
بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 353-363

مهدی عبدی پور کشاورز؛ عباسقلی انصاری؛ حمید ششگل