نویسنده = �������������� ����������
نظم امنیتی منطقه ای در دوران پساداعش و موقعیت عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 89-116

فرزاد نویدی نیا؛ مهناز گودرزی؛ سید جواد امام جمعه زاده