نویسنده = ������������������ ��������������
کنوانسیون های بین‌المللی در ارتباط با داوری‌های الکترونیکی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 325-345

سهیلا هاشمی؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 313-332

محمد جواد رشیدی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 25-49

امین امینی زارع؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی