نویسنده = �������� ���������� ������
دگردیسی در نگرش جریان اصلاح‌طلب به لیبرالیسم فرهنگی- اجتماعی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 1-24

محمد انسان دوست؛ صمد قائم پناه؛ حسن شمسینی غیاثوند


شریعتی، معنویت و انسان رها شده در عصر جهانی شدن

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 45-67

خورشید نجفی جویباری؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسداله اطهری سید اسداله اطهری؛ صمد قائم پناه