نویسنده = ������������ ��������
جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 299-322

فاطمه بینازاده؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی


خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 365-382

سحر ایزدی؛ لیلا رئیسی؛ محمود جلالی